معرفی مجتمع

Description: /Images/38/Board/1133.jpg

دکتر محمدحسین شفیع آبادی

سرپرست مجتمع فنی پروفسورحسابی

P.Hesabi@iiau.ac.ir

مجتمع فنی پروفسور حسابی در سال ۱۳۸۵ در مساحتی حدود ۷ هکتار با ۳۳ کارگاه و آزمایشگاه راه اندازی شد. این مجتمع با هدف ارتقاء سطح علمی و عملی دانشجویان در رشته های مختلف فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر و کشاورزی فعالیت می‌کند. در حال حاضر در این مجتمع نزدیک به ۱۲۰ فضای آموزشی و کارگاهی وجود دارد که به دانشجویان محترم سرویس دهی میکند. همچنین این مجتمع امکان سرویس دهی کلیه ارگان ها و سازمان ها در زمینه های مختلف را داراست.

Description: /Images/38/Board/666.jpg

Description: /Images/38/Board/hhhh.jpg