کتابخانه تخصصی هنر و معماری

فضای کتابخانه: کتابخانه مجتمع پروفسور حسابی شامل 1 فضای مجزا به مساحت حدودی 70 متر مربع می باشد که بطور تقریبی دارای 8000 جلد کتاب با عناوین مختلف می باشد.

 

 نکته: این کتابخانه شامل دو دستگاه کامپیوتر مجهز به اینترنت بوده و از نرم افزار سیمرغ جهت جستجو و امانت دهی و رزرو و تمدید کتابها استفاده می کند. البته کلیه امور مربوط به رزرو تمدید امانت و جستجو کتابها بصورت اینترنتی نیز قابل انجام می باشد.

 

کارشناسان: