چه نکاتی را باید در آزمایشگاه رعایت کنیم

چه نکاتی را باید در آزمایشگاه رعایت کنیم؟

1-هرگز بدون روپوش، دستکش، عینک و سایر وسایل ایمنی مناسب آزمایش نکنیم،باید بدانیم که برای کار با برخی مواد خاص استفاده از تجهیزات ایمنی ویژه و اختصاصی لازم است.

2-شیلنگ های آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نکنیم.

3-هرگز از وسایل عیب دار و شکسته استفاده نکنیم.

4-هرگز آزمایش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نکنیم. در صورت نیاز اجباری به ترک محل یا در مورد آزمایش های نیازمند به زمان طولانی، حتما توضیحاتی شامل نام آزمایش، نام آزمایشگر، تلفن تماس، مواد در حال واکنش و احتیاطات لازم را در محل آزمایش در دسترس قرار دهیم.

5-هرگز ظرف های دارای مواد و محلول ها را بدون در پوش محکم نگهداری نکنیم.

6-مواد مورد استفاده را فقط به میزان مصرف در روی میزها نگهداری نماییم.

7-خطرات موجود در آزمایشگاه را شناسایی کرده و روشهای مناسب مقابله با آن ها را بیاموزییم.

8- محل کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزیم.

9-قبل از کار با مواد شیمیایی، ابتدا با خواص آن ها آشنا شده، خطرات آن ها را شناسایی نموده وروش مقابله با این خطرات را فرا گیریم.

10-با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شویم.

11-مسیرهای رفت و آمد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگهداریم.

12-روی میزها را خالی از تجهیزات و مواد غیرلازم نگهداریم.

13-وسایل روی میزها را بطور مناسب و بی خطر قرار دهیم.

14-حتما به هرگونه ظرف دارای مواد و محلولها برچسب مناسب بچسبانیم.

15-از هرگونه خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه پرهیز کنید.

16-هنگام شستشوی ظروف و وسایل شیشه ای، ابتدا شیر آب را باز نموده ومنتظر یکنواخت شدن جریان آب و ثابت شدن فشار آن شوید و سپس وسایل مورد شستشو را در مسیر جریان آب قرار دهید تا از رها شدن وسایل از دست (در اثر فشار ناگهانی آب) و شکستن آنها جلوگیری شود.

17-تا حد امکان در ساعات خلوت روز آزمایش نکنیم تا بتوانیم در صورت نیاز از کمک سایر افراد استفاده کنیم.

18-در صورت نیاز به زمان طولانی برای انجام آزمایش، بجای انجام آن تا ساعتهای انتهایی روز بهتر است آزمایشها را زودتر شروع نماییم.

19-مواد و محلولهای خطرناک و آلاینده محیط زیست را در فاضلاب یا سطل زباله خالی نکنیم.