چگونه از آتش سوزی پیشگیری کنیم

چگونه از آتش سوزی پیشگیری کنیم

منابع آتش زا در محوطه آزمایشگاه را شناسایی کنید(برای مثال، شعله های باز، تجهیزات الکتریکی و گرمایی).

عوامل آتش گیر را در کمترین مقدار ممکن خریداری و در محل مناسب ذخیره کنید.

محلول های آتش گیر را که نیاز به خنک شدن دارند در یخچال های ضد انفجار نگهداری کنید.

محلول های آتش گیر را در کابینت ها و یا ظرف های ایمن مناسب نگهداری کنید.

عوامل ناسازگار را کنار یکدیگر نگهداری کنید.(مثلا اسیدها با مواد آتش زا)

اترها یا موا د شیمیایی هم نوع را برای مدت طولانی نگهداری نکنید،زیرا ممکن است پراکسیدهای منفجر شونده تشکیل شوند.

از سالم بودن کابل های برق اطمینان حاصل کنید.

در صورت بروز آتش سوزی، از آن محل فاصله بگیرید.

محل، وضعیت و چگونگی استفاده از کپسول های آتش نشانی را بدانید و از فعال بودن آن اطمینان پیدا کنید.

هر گونه شکسته شدن پلمپ ها، آسیب ها، کاهش فشار(آب یا گاز)یا نصب نامناسب تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی را گزارش دهید.

برای استفاده به موقع و مناسب، سامانه خودکارهشدار دهنده آتش، باید همیشه تمیز و سالم باشد.