چگونه ازخودمان و آزمایشگاه حفظ و نگهداری کنیم

چگونه ازخودمان و آزمایشگاه حفظ و نگهداری کنیم

خطرات ایمنی را با حفظ و نگهداری محیط های کار در وضعیت مطلوب از بین ببرند.

همواره، مواد و وسایل غیر ضروری را از روی میزهای کار، هودهای بخار،کف آزمایشگاه، راهروها و....برداشته و در محل های مناسب قرار دهید.

نیمکت ها، میزهای کارو دیگر سطح های آزمایشگاهی را پس از هربار استفاده بایک ماده پاک کننده یا ضد عفونی کننده تمیز کنید.

همه تجهیزات باید قبل از استفاده بازرسی شوند.

شیشه آلات مورد استفاده در آزمایشگاه باید از جنس برو سیلیکات باشند.

در صورت استفاده از مواد پاک کننده دی کرومات یا اسید سولفوریک در آزمایشگاه، دقت کنید که پاک کردن فقط محدود به هود بخار باشد.در صورتی که آزمایش ناتمام مانده باشند،یادداشتی در برگیرنده نوع مواد شیمیایی مورد استفاده، نام و نام خانوادگی آزمایشگر و شماره تماس او در کنار دستگاههای مورد استفاده قرار داده شود.

کف آزمایشگاه را در همه اوقات خشک نگهدارید.

در صورت ریزش هر گونه مواد شیمیایی یا آب، کف آزمایشگاه را بلافاصله تمیز کرده و با قرار دادن نشانه های هشدار، دیگران را نسبت به خطرات بالقوه سر خوردن آگاه کنید.

بر روی همه ی ماشین آلات و تجهیزات تحت تعمیر یا تنظیم، باید قبل از آن که قابل استفاده باشند، برچسب هشدار نصب شود.

سیفون های کف آزمایشگاه و سینک ها باید به طور مرتب تخلیه شده و شسته شوند.

سیفون هایی که به طور مرتب مورد استفادهقرار نمی گیرند، بهتر است برای جلوگیری از تبخیر آببا 20-30 میلی لیتر روغن های ویسکوز پر شوند.

همه ی سیلندرهای گاز فشرده باید به طور محکم با زنجیر یا تسمه به صورت ثابت بسته و مهار شوند.

سیلندرهای خالی را نشانه گذاری کنید و تمام اقدامات حفاظتی وایمنی را در مورد آنها همانند سیلندرهای پر رعایت کنید.

 

کلیه امور خدمات و نگهداری باید توسط کارکنان متخصص و مجاز انجام پذیرد.