چگونه از بدن خود در آزمایشگاه حفاظت کنیم

چگونه از بدن خود در آزمایشگاه حفاظت کنیم

چشم ها

عینک آزمایشگاهی باید راحت بوده و تمام چشم ها و اطراف صورت را فرا گرفته و در عین حال مانع از فعالیت و جابجایی پژوهشگراست.

در صورت نیاز به پوشش چشمها، نصب نشانه ها مبنی بر استفاده از عینک یا ماسک محافظ چشم و صورت در آزمایشگاه الزامی است.

در صورت کار با هر یک از مواد زیر، استفاده از عینک یا ماسک مناسب آزمایشگاهی ضروری است؛

مواد محرک، خورنده ها، یا مواد سوزش آور

استفاده از شیشه آلات تحت خلا یا تحت فشار(افزایش یا کاهش فشار)

مواد سرمازا، مواد آتش گیر، مواد پرتوزا، مواد منفجره،لیرزها، نور فرابنفش، مواد خطرناک زیست محیطی

 دست ها

کارکنان آزمایشگاه همواره باید دستکش های محافظ در داخل آزمایشگاه بپوشند.

قبل از استفاده از دستکش ها،از وضعیت و سالم بودن آنها (سوراخ شدگی،پارگی و ...)اطمینان حاصل کنید.

برای در آوردن دستکش ها، ابتدا از مچ دست شروع کرده و دستکش را به انگشتان بیرون کشید.

بلافاصله پس از درآوردن دستکش ها، دست های خود را بشویید.

پاها

هدف از حفاظت از پاها،جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام تماس با مواد شیمیایی خورنده،اشیای سنگین،شوک الکتریکی(برق گرفتگیدر سطح های خیس) و ... است.

آسیب پذیرترین قسمت بدن، هنگام ریزش یا سقوط مواد شیمیایی خورنده یا اشیای سنگین، پاها هستند.

در محیط آزمایشگاه، کفش هایی توصیه می شوند که به طور کامل پاها را پوشانده و آنها را کاملا حفاظت کند.

پوشیدن انواع کفش های زیر در آزمایشگاه ممنوع است.

صندل ها و دمپایی، کفش های ورزشی و پارچه ای، کفش خای کف چوبی، کفش های پاشنه بلند

گوش ها

استفاده از محافظ گوش در مکان ها و مواقعی که سطح صدا بالاتر از 85 دسی بل باشد الزامی است.

در مکان هایی که صداهای بیش از حد مجاز وجود دارد، حتما باید نشان های علائم هشدار دهنده استفاده از ماسک گوش، نصب شود.

انواع محافظ گوش عبارتند از: گوشی محافظ ، پنبه گوش

بینی

بعضی از روش ها و فعالیت های آزمایشگاهی می توانند بخارهای محرک سمی و مواد آلوده کننده ایجاد کنند بنابراین حفاظت از دستگاه تنفسی در اینگونه شرایط ضرورت پیدا می کند.

کارکنان آزمایشگاه در صورت احساس تغییر در کیفیت هوا (آزمایشگاه/محیط کار)، باید مراتب را فورا اطلاع رسانی کنند.