کارگاه های گروه برق الکترونیک

 

فضای آزمایشگاهی: کارگاه ها و آزمایشگاه های برق و الکترونیک دارای 15 فضا که شامل آزمایشگاه تکنیک پالس به مساحت 46 متر مربع، آزمایشگاه مقدماتی برق به مساحت 46 متر مربع، تجهیزات پست به مساحت 46 متر مربع، ماشینهای الکتریکی به مساحت 46 متر مربع، مدار فرمان به مساحت 46 متر مربع، سیم پیچی به مساحت 46 متر مربع، کنترل به مساحت 46 متر مربع، الکترونیک 1 به مساحت 46 متر مربع، دیجیتال به مساحت 46 متر مربع، میکروپروسسور به مساحت 46 متر مربع، الکترونیک صنعتی به مساحت 46 متر مربع، مدار مخابراتی به مساحت 46 متر مربع ، الکترونیک 2 به مساحت 46 متر مربع، کارگاه عمومی برق به مساحت 46 متر مربع و کارگاه جوشکاری به مساحت 46 متر مربع می باشد.

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه تکنیک پالس: آز تکنیک پالس، اندازه گیری، مدار، مبانی مهندسی

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه مقدماتی برق: آز مقدماتی، اندازه گیری، مدار، دیجیتال، مدار منطقی

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی: آز ماشین 1 و 2

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه کنترل: آز کنترل خطی، کنترل صنعتی، PLC

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه الکترونیک 1: الکترونیک 1، مدار، تقویت کننده، اندازه گیری

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه دیجیتال: آز مدار منطقی، دیجیتال، مدار مجتمع خطی

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه میکروپروسسور: آز میکروپروسسور، کنترل، مدار مجتمع خطی، مدارهای واسطه، ریزپردازنده

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه الکترونیک صنعتی: آز الکترونیک صنعتی، مدار، اندازه گیری

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه مدار مخابراتی: مدار مخابراتی، تقویت کننده، اندازه گیری، مدار

دروس قابل تدریس در آزمایشگاه الکترونیک 2: آز الکترونیک 2، اندازه گیری، مدار

دروس قابل تدریس در کارگاه عمومی برق: کارگاه عمومی برق و کارگاه تاسیساتی برق

دروس قابل تدریس در کارگاه جوشکاری: کارگاه جوشکاری، تکنولوژی جوش، جوشکاری ورقکاری

 

نکته: گروه برق، با داشتن دستگاه های پیشرفته الکترونیکی و اندازه گیری شامل اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، فانکشن ژنراتور، مولتی متر، ترانس جوشکاری، ست های آموزشی موتور های AC و DC، پروگرامر و بقیه تجهیزات و اقلام اندازه گیری و الکتریکی، آماده سرویس دهی به تمامی گروه های تحقیقاتی و آموزشی و پژوهشی و عملیاتی می باشد.

 

کارشناسان:

نام و نام خانوادگی وحید سهلی
رشته تحصیلی برق قدرت
سمت کارشناس (مسئول) الکترونیک
تحصیلات فوق لیسانس
محل فعالیت کارگاه های برق
تلفن 144
 
 
نام و نام خانوادگی زینب بابا زاده کوهسالاری
رشته تحصیلی برق کنترل
سمت کارشناس الکترونیک
تحصیلات فوق لیسانس
محل فعالیت کارگاه های برق
تلفن 141

 

نام و نام خانوادگی لیلا حیدری نوروز
رشته تحصیلی برق قدرت
سمت کارشناس (مسئول) قدرت
تحصیلات فوق لیسانس
محل فعالیت کارگاه های برق
تلفن 138