سایت های کامپیوتر

فضای کارگاهی: سایت های کامپیوتر مجتمع پروفسور حسابی شامل 7 کارگاه کامپیوتر به مساحت حدودی 40 متر مربع می باشد که بطور تقریبی 150 عدد کامپیوتر که در سال 95 به روز رسانی شده اند را تحت شبکه شامل می شود. البته هر کدام از کارگاه ها مجهز به سیستم ویدئو پراژکتور، اطفاء حریق و سیستم برق اضطراری نیز می باشند.

دروس قابل تدریس: سیستم عامل، برنامه سازی مقدماتی و پیشرفته، برنامه سازی شبکه، شبکه های کامپیوتری، اتوکد، متلب، بانک اطلاعاتی، شبیه سازی، گرافیک کامپیوتری، محیط های چند رسانه ای، مهندسی اینترنت، مباحث ویژه، طراحی الگوریتم، آزمایشگاه سیستم عامل، آزمایشگاه پایگاه داده و ...

نکته: سایت های کامپیوتر مجتمع پروفسور حسابی، آماده همکاری با کلیه ارگانها و سازمانها جهت برنامه های آموزشی می باشد.

 کارشناسان: